O nas

Poradnia Psychologiczo – Psychiatryczna Ego

Poradnię Psychologiczo – Psychiatryczną Ego utworzyłyśmy w 2008 roku. Idea stworzenia miejsca, w którym pacjenci będą otrzymywali profesjonalną i skuteczną pomoc wyrosła z naszych doświadczeń pracy w różnych placówkach medycznych. Chociaż doświadczenia te były bezcenne to pokazały nam jak ograniczone możliwości udzielenia pomocy mamy pracując w tradycyjnym modelu służby zdrowia, gdzie główny nacisk położony jest na leczenie farmakologiczne. Nie dawało nam spokoju poczucie, że nawet najcięższe choroby psychiczne mają swoją przyczynę i dotarcie do niej stwarza możliwość efektywnego leczenia. Z jednej strony brak zgody na bezradność wobec cierpienia pacjentów a z drugiej nasza dociekliwość w zrozumieniu przyczyn ich stanów sprawiły, że zwróciłyśmy się w stronę oddziaływań psychoterapeutycznych. Wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii w naszej placówce utwierdziły nas w przekonaniu, że jest to dobry kierunek. W związku z tym tworzymy nasz zespół z: lekarzy, którzy obok spojrzenia biologicznego dostrzegają psychogenne podłoże zaburzeń, psychoterapeutów, którzy nieustannie doskonalą swoje umiejętności zawodowe oraz terapeutów środowiskowych dających inne formy wsparcia tym najbardziej potrzebującym.

W naszej pracy terapeutycznej opieramy się na myśleniu psychoanalitycznym, co pozwala nam dogłębnie zrozumieć pacjenta i zaplanować najskuteczniejszą formę pomocy. Jesteśmy przekonane, że znając procesy psychiczne leżące u podstaw funkcjonowania każdego człowieka jesteśmy w stanie pomóc zarówno pacjentom borykającym się z różnym życiowymi trudnościami jak i tym mającym rozpoznane poważne zaburzenia i choroby psychiczne. Psychoterapia jest procesem trudnym i złożonym tak, jak psychika każdego człowieka. Wymaga dużego zaangażowania zarówno od terapeuty jak i pacjenta. Nieustannie wzrastająca liczba pacjentów, którzy powierzają nam swoje sprawy motywuje nas do podejmowania dalszych wysiłków w kierunku rozwoju poradni.

Agnieszka Szewczyk
Monika Pluta-Guz