Grupa edukacyjna dla rodzin pacjentów po przebytym kryzysie psychicznym

Grupa przeznaczona jest dla osób bliskich pacjentów chorujących psychicznie z rozpoznaniem: zespołu paranoidalnego, schizofrenii, choroby schizoafektywnej, choroby afektywnej dwubiegunowej. Podczas spotkań będzie możliwość zrozumienia czego doświadczają ich bliscy w chorobie, jak reagować na ich zachowania, jak lepiej komunikować się z nimi, poznać metody leczenia, doświadczyć wsparcia od innych osób borykających się z tymi samymi problemami, uzyskać informacje praktyczne związane ze sprawami socjalno-bytowymi.