Grupy wsparcia

Grupa przeznaczona dla osób, które z rożnych względów nie mają sieci wsparcia społecznego a znajdują się w sytuacji, w której potrzebują pomocy i oparcia innych. Korzyści płynące z bycia w grupie to możliwość uzyskania wsparcia emocjonalnego, znalezienie rozwiązań dla swoich trudności poprzez dzielenie się doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów, pokonywanie bezradności, budowanie siły i nadziei oraz wymianę użytecznych informacji.

Spotkania grupy wsparcia są prowadzone przez psychologa, odbywają się co tydzień i trwają godzinę.