Konsultacja psychiatryczna

Na konsultację psychiatryczną pacjent nie potrzebuje skierowania. Psychiatra jest lekarzem, który ukończył specjalizację w zakresie chorób i problemów psychicznych i emocjonalnych. Wizyta u psychiatry przebiega podobnie jak u innych lekarzy z tą różnicą, że podstawową formą badania jest rozmowa pacjenta z lekarzem. Dzięki niej lekarz może dowiedzieć się o problemach pacjenta, kontekście ich powstania, długości trwania, głębokości cierpienia chorego. Psychiatra zbiera również wywiad dotyczący dotychczasowego życia pacjenta, jego obecnej sytuacji rodzinnej, osobistej, zawodowej jako, że ma ona znaczny wpływ na stan psychiczny człowieka. Podczas konsultacji, może zostać postawiona diagnoza, ale czasem psychiatra potrzebuje dodatkowych badań, aby prawidłowo ocenić stan chorego. W tym celu np. kieruje pacjenta na diagnozę psychologiczną lub badania obrazowe (tomograf, EEG, rezonans). W czasie spotkania może zaproponować różne formy pomocy, jeśli stan psychiczny pacjenta wymaga podjęcia jakiejkolwiek terapii. Psychiatra może sugerować leczenie farmakologiczne, psychoterapię lub obie te formy jednocześnie. Decyzję o sposobie leczenia podejmuje pacjent. W przypadku trudności diagnostycznych lub niezdecydowania pacjenta konieczne są powtórne konsultacje.

Jeśli psychiatra zaproponuje leczenie farmakologiczne, a pacjent wyrazi na nie zgodę, odbywa się omówienie planu leczenia z uwzględnieniem wyboru leku, jego dawki, wyjaśnieniem objawów niepożądanych, określeniem czasu leczenia. Następuje seria systematycznych spotkań z lekarzem celem monitorowania stanu pacjenta, przepisywania recept na kolejne miesiące, omawianie działań profilaktycznych w celu utrwalania poprawy.