Oddział dzienny leczenia nerwic i zaburzeń osobowości

Program leczenia w oddziale skierowany do osób z zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48), zespołami behawioralnymi związanymi zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59) oraz zaburzeniami osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69), które wymagają intensywniejszych oddziaływań psychoterapeutycznych niż jest to możliwe w warunkach poradni.

Przyjęcie do oddziału jest poprzedzone konsultacją psychiatryczną, pełną diagnozą psychologiczną oraz rozmową kwalifikacyjną przeprowadzana przez psychoterapeutów odpowiedzialnych za proces terapeutyczny w oddziale.

Program realizowany w oddziale jest przewidziany na 12 tygodni leczenia podczas których pacjent przebywając w oddziale od poniedziałku do piątku w godzinach 8-13 uczestniczy w różnych formach oddziaływań terapeutycznych, w tym głównie psychoterapii grupowej, indywidualnej, relaksacji, arteterapii, różnego rodzaju treningach oraz psychoedukacji i społeczności. Poza tym pozostaje pod stałą opieką lekarza psychiatry, który od strony farmakologicznej wspiera proces terapii.
Leczenie odbywa się głównie w oparciu o psychoterapię grupową prowadzoną przez dwóch wykwalifikowanych psychoterapeutów. Analiza grupowa wykorzystuje dynamikę, czyli relacje zachodzące pomiędzy uczestnikami grupy, jak i między uczestnikami grupy a terapeutą, w celu poznania własnych wzorców funkcjonowania interpersonalnego co umożliwia ich zmianę w kierunku bardziej przystosowawczym. Wpływa na zmniejszenie lub usunięcie objawów chorobowych poprzez zrozumienie ich przyczyn, kontekstu pojawiania się oraz nieświadomych korzyści. Prowadzi do uzyskania wglądu we własne uczucia, potrzeby i konflikty intrapsychiczne. Grupa stanowi swoiste „społeczne zwierciadło” dające pacjentom możliwość spojrzenia na siebie i swoje problemy z innych perspektyw. Doświadczenie przynależności do grupy, wsparcia i zrozumienia stwarza poczucie bezpieczeństwa, które stanowi bazę do analizowania przy pomocy innych swoich trudności. Wymienione czynniki leczące mają z założenia doprowadzić do takich zmian w postawach i sposobach reagowania pacjentów, które pozwolą im na bardziej samodzielne i dojrzałe rozwiązywanie trudności pojawiających się w ich życiu po zakończeniu leczenia w grupie.