Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest specjalistyczną formą pomocy i leczenia szerokiego spektrum problemów i zaburzeń (nerwicowych, depresyjnych, osobowościowych). W psychoterapii grupowej pacjent doświadcza pomocy nie tylko ze strony terapeutów, ale też innych uczestników grupy. Doświadczenie bycia w grupie jest niepowtarzalną szansą poznania siebie, w kontakcie z innymi ludźmi w bezpiecznych warunkach. Uświadamianie sobie uczuć, myśli, zachowań, które wzbudzają się w relacjach z innymi uczestnikami grupy daje możliwość zrozumienia trudności przeżywanych w kontaktach interpersonalnych poza grupą. Grupa jest też silnym źródłem wsparcia poprzez wspólnotę problemów i celu, którym jest leczenie.

Grupę prowadzi wykwalifikowany psychoterapeuta, którego kompetencje są potwierdzone certyfikatem psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym lub Psychologicznym bądź rekomendacją superwizora w przypadku osób ubiegających się o taki certyfikat. W skład grupy wchodzi maksymalnie 12 osób, spotkania odbywają się z częstotliwością raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny.

Rozpoczęcie procesu psychoterapii grupowej jest możliwe po przeprowadzeniu wstępnych konsultacji, na których diagnozuje się rodzaj trudności pacjenta i przyczynę, motywację i możliwości skorzystania z tej formy pomocy oraz jej przydatność w leczeniu zgłaszanych zaburzeń. Konieczne jest skierowania od lekarza psychiatry lub POZ.