Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest specjalistyczną metodą leczenia szerokiego zakresu problemów psychicznych, od przejściowych kryzysów i trudności, poprzez zaburzenia nerwicowe, depresyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania i zaburzenia seksualne po psychozy schizofreniczne i zaburzenia maniakalno-depresyjne. Psychoterapia prowadzona w naszej placówce opiera się na koncepcjach psychoanalitycznych. Oznacza to, że decydującą rolę w procesie leczenia ma relacja jaka powstaje między pacjentem i terapeutą. Analiza zachowań, myśli, uczuć, impulsów pacjenta pojawiających się na sesjach pozwala uzyskać wgląd w przyczyny trudności i zaburzeń. Uświadomienie pacjentowi jego stanów oraz ich związku z przeszłymi doświadczeniami pozwala na większe zrozumienie przyczyn zaburzeń i jest drogą do wyleczenia sprawiających cierpienie objawów, umożliwia dalszy rozwój. Sesje psychoterapii odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu i są prowadzone przez wykwalifikowanych psychoterapeutów, których kompetencje są potwierdzona certyfikatami w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym lub Psychologicznym lub rekomendacją superwizorów dla osób ubiegających się o certyfikat. Proces uzyskiwania kompetencji do prowadzenia psychoterapii jest długi, złożony z wieloletnich szkoleń, własnej psychoterapii i superwizji prowadzonej pracy.

Rozpoczęcie procesu psychoterapii jest możliwe po przeprowadzeniu wstępnych konsultacji, na których diagnozuje się rodzaj trudności pacjenta i przyczynę, motywację i możliwości do skorzystanie z tej formy pomocy oraz jej przydatność w leczeniu zgłaszanych zaburzeń. Konieczne jest skierowania od lekarza psychiatry lub POZ.