Zespół leczenia środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego stworzony został z myślą o osobach chorujących psychicznie, których funkcjonowanie jest znacznie zaburzone. Pomoc ta jest kierowana do pacjentów z diagnozą psychoz, w tym przede wszystkim schizofrenii, a także chorób afektywnych, zaburzeń na podłożu organicznego uszkodzenia układu nerwowego. Wskazania do leczenie środowiskowego mają osoby o długotrwałym stażu choroby lub ciężkim przebiegu, co uniemożliwia im powrót do zdrowia. Z powodu ciężkości objawów, wyobcowania a często samotności są to osoby, które nie mogą systematycznie uczestniczyć w typowym leczeniu jakie oferuje poradnia, a z drugiej strony chcą one uniknąć hospitalizacji psychiatrycznej. Zespól leczenie środowiskowego przez swoją szeroką ofertę daje szansę na powrót do zdrowia tym pacjentom.

W skład zespołu opiekującego się pacjentem wchodzi lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, pielęgniarka, terapeuta środowiskowy. Każdy z nich wypełniając inne zadania a jednocześnie współdziałając we wspólnym celu umożliwiają pacjentowi leczenie, rehabilitację, a także oparcie społeczne w jego naturalnym środowisku. Większość wizyt odbywa się w miejscu zamieszkania pacjenta.

Głównym zadaniem zespołu jest poprawa i utrzymanie dobrego stanu psychicznego pacjenta, dążenia do remisji objawów. Przez częsty regularny kontakt z pacjentem możliwe jest szybkie reagowanie w momentach kryzysu. Z drugiej strony wsparcie i aktywizacja pacjentów pozwala im na powrót do nauki, pracy lub mobilizuje do podejmowania nowych wyzwań, poprawy relacji społecznych, wchodzenia w nowe role życiowe. Dla każdego chorego zespół przygotowuje indywidualny program pomocy z uwzględnieniem obszarów życiowych wymagających wzmacniania i budowania sieci wsparcia społecznego.

Warunkiem przyjęcia do opieki środowiskowej jest skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego. Przyjmujemy zgłoszenia samych pacjentów, ale też ich rodzin lub pracowników opieki społecznej. Pierwsza wizyta jest wizytą lekarza psychiatry, który dokonuje kwalifikacji pacjenta do tej formy leczenia