Warsztaty

Warsztaty z psychoterapii psychodynamicznej.

Serdecznie zapraszamy na spotkania warsztatowo – seminaryjne, których celem jest przybliżenie uczestnikom praktycznej strony procesu psychoterapii psychodynamicznej. Zajęcia dotyczą m.in. rozumienia tego jak i dlaczego psychoterapia działa, jakie procesy i zjawiska są związane ze zmianą w psychoterapii, roli psychoterapeuty, znaczenia relacji między psychoterapeutą a pacjentem oraz wielu innych.
Spotkania są adresowane do studentów i absolwentów psychologii, medycyny, pedagogiki, pielęgniarstwa, socjologii i innych kierunków pokrewnych, osób chętnych do odbycia staży zawodowych w Poradni, planujących lub odbywających szkolenie psychoterapeutyczne, a także wszystkich innych osób zainteresowanych psychoterapią.